Language:

Carbon footprint

ACP onderneemt acties voor een groene en duurzame samenleving

Ons klimaat is aan het veranderen. Door een toenemende hoeveelheid aan broeikasgassen, warmt de aarde langzaam op.
ACP recycleert koolstofdioxide uit industriële en biologische processen. In normale omstandigheden zou deze koolstofdioxide vrijkomen in de atmosfeer. ACP vangt het afval koolstofdioxide op, zuivert het, maakt het vloeibaar en creëert een nieuwe hoogwaardige grondstof.

Om de klimaatimpact te bepalen en te verminderen, werkt ACP samen met CO2logic. CO2logic is een organisatie die gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot.

Doorheen de jaren, heeft ACP dan ook een groot aantal acties ondernomen om zijn impact op het klimaat te verminderen. Het beperken van energie-, water- en grondstofverbruik bij zowel de eigen bedrijven als de klanteninstallaties, is een prioriteit. Grotere opslagtanks, recente trucks, transport per trein… leiden tot een lagere uitstoot bij het vervoer van vloeibaar koolstofdioxide. Medewerkers worden gestimuleerd om zuinig met energie om te springen.