Language:

Informacje o CO2

Dwutlenek węgla jest bezwonnym, bezbarwnym gazem, który występuje w przyrodzie. Dwutlenek węgla powstaje podczas oddychania, spalania paliw kopalnych, fermentacji oraz procesów chemicznych. Może być również pozyskiwany ze źródeł podziemnych.

W normalnych warunkach (ciśnienie 1 bar, temperatura otoczenia), dwutlenek węgla jest gazem. Jednakże, kiedy zostanie schłodzony i sprężony, staje się cieczą. Dwutlenek węgla istnieje także w postaci stałej, jako suchy lód. 

Diagram CO2

Ze względu na swoje właściwości chemiczne oraz fizyczne, CO2 ma wiele zastosowań.

Właściwości fizyczne:

  • bezbarwny
  • obojętny, niepalny
  • bezwonny
  • neutralny smak
  • nietoksyczny
  • bakteriostatyczny
  • gęstość w stosunku do powietrza 1:1.529

 

Najczęstsze zastosowania