Language:

Inertyzacja przy użyciu CO2 / Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa

Niektóre produkty są bardzo wrażliwe na wpływ środowiska (kurz, tlen, ciepło, odczynniki, itp.) Inertyzacja zastępuje normalną atmosferę obojętnym gazem, co oznacza, że produkty wrażliwe mogą być bezpiecznie magazynowane i używane. Inertyzacja zmniejsza również ryzyko pożaru lub wybuchu. CO2 bardzo dobrze nadaje się do tego zastosowania dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym.

Zasady działania:

 • CO2 redukuje lub eliminuje zawartość tlenu w atmosferze, co zapobiega lub powoduje wygaszanie pożaru
 • Dzięki temperaturze -78,5 °C CO2 jest również czynnikiem chłodzącym
 • CO2 jest stosowane do gaszenia małych pożarów

Najważniejsze zalety inertyzacji przy użyciu CO2

 • eliminacja tlenu, kurzu, ciepła
 • właściwości gaszące
 • zapobieganie utlenianiu się i/lub wchłanianiu wilgoci przez niektóre produkty wrażliwe
 • w przeciwieństwie do innych środków gaśniczych (na przykład wody, proszków chemicznych), CO2  nie pozostawia osadu
 • CO2 eliminuje trzy elementy (paliwo, tlen, ciepło) tworzące „trójkąt ognia”

Zrealizowany projekt: międzynarodowy producent cementu na południu Brukseli

 • Dwa zbiorniki CO2 (34 i 7 ton)
 • Ponad 300 metrów rurociągów obsługujących wiele punktów wtrysku
 • Punkty wtrysku na wysokości ponad 70 m
 • Używany do inertyzacji palnego składowaniai  jako środek gaśniczy na początku pożaru 

  

Dlaczego warto wybrać nasz CO2 do procesu inertyzacji?

 • Niezawodność

  Jesteśmy znani z jakości dostarczanego przez nas CO2 oraz niezawodnych dostaw.
  Od roku 1897 nigdy nie zawiedliśmy żadnego z naszych klientów, jeśli chodzi o terminową dostawę.

  Dowiedz się więcej o pozyskiwaniu ciekłego CO2 oraz zakładach produkcyjnych na terenie EU

 • Nasi inżynierowie

  Nasi inżynierowie oraz technicy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, montażu i konserwacji instalacji do przechowywania i dozowania CO2.

  ACP może być Państwa dostawcą CO2, a także wykonawcą zindywidualizowanych instalacji, wyposażonych stosownie do Państwa potrzeb.

 • Codzienne funkcjonowanie Państwa firmy może stać się prostsze dzięki automatycznej kontroli ilości ciekłego CO2 w zbiorniku.

  Na zbiornikach CO2 możemy zamontować instalację telemetryczną, która umożliwia kontrolę ilości ciekłego CO2 przy pomocy systemu GPRS.
  Stała, zdalna kontrola poziomu CO2 przez logistyka ACP eliminuje konieczność osobistego sprawdzania poziomu przez Państwa pracowników i zapewnia terminową realizację kolejnego zamówienia.

 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktuj się z nami.